Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

2. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

3. 
Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej:

4. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

5. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się:

6. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:

7. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy?

8. 
Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:

9. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego?

10. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

11. 
Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z:

12. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi:

13. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

14. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

15. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

Leave a Reply