Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien:

2. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

3. 
Układanie podkładów pod podpory żurawia:

4. 
DOR zawiesia pasowego można określić?

5. 
Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego:

6. 
Moment wywracający żurawia wzrasta:

7. 
Instrukcja stanowiskowa

8. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

9. 
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

10. 
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia:

11. 
Graniczne parametry zużycia haka określa:

12. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:

13. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

14. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

15. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Leave a Reply