Skip Navigation to Content
Home ≫ Obsługa BHP dla firm- szkolenia BHP

KA-Technical Group świadczy kompleksowe usługi z zakresu BHP. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie organizacji szkoleń BHP, które mogą przyjąć dogodną dla Klienta formę: wykładów, seminarium czy samokształcenia kierowanego. Indywidualnie dostosowujemy program szkolenia do każdego klienta w oparciu o charakter działalności firmy i przepisów prawnych. Dzięki temu tematyka szkoleń jest idealnie dopasowane do potrzeb pracowników każdej branży. Staramy się, aby szkolenia przyczyniły się do poprawienia bezpieczeństwa warunków pracy pracowników. Realizujemy szkolenia BHP wstępne i okresowe, opracowujemy oceny ryzyka zawodowego, przygotowujemy dokumentację powypadkową, pomiary oświetlenia i wiele innych. Działamy na terenie całej Polski a przede wszystkim w lokalizacjach: Lubin, Legnica, Polkowice, Głogów, Wrocław, Nowa Sól, Zielona Góra, Nowy Kisielin, Bolesławiec, Wykroty, Jelenia Góra, Wałbrzych, Dzierżoniów.

szkolenia BHP

Zapraszamy do współpracy

+48 696-085-022

OFERTA BHP

szkolenia BHP

Szkolenia BHP – wstępne i okresowe


Szkolenie BHP – zapewnia pracownikom:

 • poznanie czynników środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy i na określonym stanowisku pracy
 • nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi
Ocena ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego


Ryzyko zawodowe – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników nie­korzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy

Ocenę ryzyka należy przeprowadzać:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
 • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
 • w razie zdarzenia wypadkowego
Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa


Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
Pomiary oświetlenia stanowisk pracy

Pomiary oświetlenia stanowisk pracy


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą jest przeprowadzanie, na jego koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom.

Oświetlenia zalicza się do czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (jest ono uznawane za czynnik uciążliwy).

Audyt BHP

Audyt BHP


Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzania systematycznych kontroli BHP. Audyt to rodzaj sprawdzenia mającej na celu weryfikację zgodności stanu BHP z obowiązującymi normami.

Podstawową korzyścią audytu BHP jest zapobieganie występowaniu zagrożeń i ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy.

Szkolenia BHP i pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna


Pierwsza pomoc to zbiór czynności, w razie wypadku, urazu lub innego zdarzenia powodującego stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ma na celu ochronić życie i zdrowie osoby poszkodowanej, a także zminimalizować niekorzystne następstwa wynikające ze zdarzenia.

Pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczki


Co Nas wyróżnia

 • doświadczanie w zakresie prowadzenie szkoleń oraz obsłudze BHP
 • terminowość realizacji powierzonych zadań
 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • prowadzenie rejestru szkoleń co pozwala odciążyć firmę z obowiązku pilnowania terminowości szkoleń
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy.

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com