Skip Navigation to Content
Home ≫ Kursy na podesty ruchome
kurs podest ruchomy przejezdny

OPERATOR PODESTU RUCHOMEGO

KA-Technical Group organizuje kursy dla przyszłych operatorów podestów ruchomych (zwyżek, podnośników). Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim stażem w obsłudze i konserwacji podestów ruchomych. Obsługa podestów to odpowiedzialna praca, dlatego operatorzy muszą zdobyć odpowiednie kwalifikacje, które potwierdzą zdobyte przez nich umiejętności teoretyczne i praktyczne. Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych (zwyżek, podnośników) uzyskuje się po zdaniu państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


Podesty służą do bezpiecznego i wydajnego podnoszenia osób na wysokość, aby wykonać prace z platformy roboczej w wyznaczonym miejscu.


  Podział kategorii uprawnień (zaświadczeń kwalifikacyjnych):

  • podesty ruchome stacjonarne – dawna kategoria II P – Ważność uprawnień 10 lat
  • podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych) – dawna kategoria II P – Ważność uprawnień 10 lat
  • podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych) – dawna kategoria II P – Ważność uprawnień 10 lat
  • podesty ruchome przejezdne – dawna kategoria IP – Ważność uprawnień 5 lat, w skład tej kategorii wchodzą następujące urządzenia:
   • wolnobieżne (nożycowe, przegubowe, teleskopowe)
   • samojezdne (montowane na pojeździe)
   • przewoźne (tak zwane pająki, podczepianie pod samochód)

  Wymagania od kandydatów na operatorów podestów ruchomych:

  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do obsługi urządzeń technicznych oraz pracy na wysokości
  • złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

  Szczegóły kursu na podesty ruchome:

  Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia prowadzimy w Naszej placówce szkoleniowej w Lubinie jak również w miejscu wskazanym przez uczestników szkolenia na terenie całej Polski. Załatwiamy wszelkie formalności z UDT. Dodatkowo realizujemy zajęcia przypominające w dniu egzaminu UDT oraz jesteśmy obecni podczas całego egzaminu UDT.

  Podczas kursu na podesty ruchome uczestnik poznaje:

  • obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń objętych zakresem szkolenia oraz zasady BHP,
  • techniczne wiadomości dotyczące podstaw budowy urządzeń, ich charakterystyk oraz mechanizmów i urządzeń zabezpieczających,
  • umiejętność czytania diagramów udźwigów,
  • obowiązki operatora niezbędne do wykonania czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po pracy,
  • najlepsze praktyki przy obsłudze podestów ruchomych.

  Zakres egzaminu UDT:

  Egzamin UDT na operatora podestów ruchomych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część jest w formie testu jednokrotnego wyboru – uczestnik otrzymuje 15 losowo wybranych pytań, aby zaliczyć tą część musi udzielić poprawnych odpowiedzi na 11 pytań. Część praktyczna podzielona jest na dwie części:

  • część pierwsza – zaprezentowanie na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej,
  • część druga – wykonanie zadania praktycznego podczas którego komisja egzaminacyjna oceni prawidłowość wykonanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia.

  Wynik egzaminu uczestnik poznaje bezpośrednio po egzaminie. Pozytywnie zaliczony egzamin nadaje uprawnienia do obsługi podestów ruchomych (zwyżek, podnośników).

  KA-Technical Group

  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

  59-300 Lubin

  KONTAKT

  Tel: + 48 506-045-043

  Tel: + 48 696-085-022

  E-mail: biuro@ka-technical.com