Skip Navigation to Content
Home ≫ Kursy na ładowarki teleskopowe
Kursy UDT ładowarki teleskopowe

Operator ładowarki teleskopowej

KA-Technical Group organizuje kursy dla przyszłych operatorów wózków specjalizowanych, czyli ładowarek teleskopowych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim stażem w obsłudze i konserwacji ładowarek teleskopowych. Obsługa ładowarek teleskopowych to odpowiedzialna praca. Operatorzy muszą zdobyć odpowiednie kwalifikacje, które potwierdzą zdobyte przez nich umiejętności teoretyczne i praktyczne. Uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych uzyskuje się po zdaniu państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych.


Podział kategorii uprawnień (zaświadczeń kwalifikacyjnych):

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem lub osobą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – dawna kategoria I WJO – Ważność uprawnień – 5 lat
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem – dawna kategoria II WJO – Ważność uprawnień – 10 lat

Wymagania od kandydatów na operatorów ładowarek teleskopowych:

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do obsługi urządzeń technicznych
 • złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • nie wymaga się posiadania prawa jazdy

Szczegóły kursu na ładowarki teleskopowe:

Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia prowadzimy w Naszej placówce szkoleniowej w Lubinie jak również w miejscu wskazanym przez uczestników szkolenia na terenie całej Polski. Załatwiamy wszelkie formalności z UDT. Dodatkowo realizujemy zajęcia przypominające w dniu egzaminu UDT oraz jesteśmy obecni podczas całego egzaminu UDT.

Podczas kursu na ładowarki teleskopowe uczestnik poznaje:

 • obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń objętych zakresem szkolenia oraz zasady BHP,
 • techniczne wiadomości dotyczące podstaw budowy urządzeń, ich charakterystyk oraz mechanizmów i urządzeń zabezpieczających,
 • umiejętność czytania diagramów udźwigów,
 • obowiązki operatora niezbędne do wykonania czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po pracy,
 • zagadnienia związane w obsługą wymiany butli LPG,
 • najlepsze praktyki przy obsłudze ładowarek teleskopowych.

Zakres egzaminu UDT:

Egzamin UDT na operatora ładowarek teleskopowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część jest w formie testu jednokrotnego wyboru – uczestnik otrzymuje 15 losowo wybranych pytań, aby zaliczyć tą część musi udzielić poprawnych odpowiedzi na 11 pytań. Część praktyczna podzielona jest na dwie części:

 • część pierwsza – zaprezentowanie na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej,
 • część druga – wykonanie zadania praktycznego podczas którego komisja egzaminacyjna oceni prawidłowość wykonanych manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia.

Wynik egzaminu uczestnik poznaje bezpośrednio po egzaminie. Pozytywnie zaliczony egzamin nadaje uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośników – ładowarek teleskopowych.

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com