Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować:

2. 
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

3. 
Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

4. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

5. 
Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

6. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

7. 
O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

8. 
W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien

9. 
Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:

10. 
Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie Iinowym ?

11. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

12. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

13. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

14. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

15. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

Leave a Reply