Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

2. 
Splotka liny jest oznaczona numerem:

3. 
Pęknięta splotka Iiny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, że:

4. 
Obsługującemu zabrania się:

5. 
Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

6. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

7. 
Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie:

8. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

9. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

10. 
Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie:

11. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

12. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

13. 
Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

14. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

15. 
Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch:

Leave a Reply