Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

2. 
Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

3. 
Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

4. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

5. 
Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

6. 
Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

7. 
Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

8. 
Zderzaki suwnicy montowane są:

9. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

10. 
Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

11. 
Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

12. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

13. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

14. 
Skrót GNP oznacza:

15. 
Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

Leave a Reply