Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

2. 
Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

3. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

4. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

5. 
Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

6. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

7. 
Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

8. 
Skrót DOR oznacza:

9. 
Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

10. 
Poniższy rysunek przedstawia:

11. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

12. 
Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

13. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

14. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

15. 
Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

Leave a Reply