Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

2. 
Sprawdzenie blokady zerowej:

3. 
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

4. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

5. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

6. 
Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

7. 
Obsługującemu zabrania się:

8. 
Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

9. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

10. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

11. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

12. 
Instrukcja stanowiskowa

13. 
Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

14. 
Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

15. 
Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

Leave a Reply