Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
”Łącznik suwnicy” powinien znajdować się:

2. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

3. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

4. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

5. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

6. 
Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

7. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

8. 
Po zakończeniu pracy suwnica należy:

9. 
Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

10. 
Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

11. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

12. 
Instrukcja stanowiskowa

13. 
Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

14. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

15. 
Poniższy rysunek przedstawia:

Leave a Reply