Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – żurawie przenośne i przewoźne (HDS)

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg:

2. 
Instrukcja eksploatacji to

3. 
Wysięg żurawia przeładunkowego:

4. 
Sterowanie bezpośrednie to:

5. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

6. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

7. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza:

8. 
Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza?

9. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m:

10. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi?

11. 
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:

12. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy?

13. 
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:

14. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

15. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com