Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – żurawie przenośne i przewoźne (HDS)

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

2. 
Wysięg żurawia przeładunkowego:

3. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi?

4. 
Zawiesie to?

5. 
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ:

6. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

7. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

8. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy?

9. 
Poniższy rysunek przedstawia?

10. 
Decyzja wydana przez UDT:

11. 
Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek:

12. 
Obowiązki obsługującego określone są

13. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

14. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

15. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com