Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – podesty ruchome

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

 

1. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

2. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

3. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

4. 
Instrukcja stanowiskowa

5. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

6. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

7. 
Przedstawiony rysunek określa

8. 
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

9. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

10. 
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

11. 
Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

12. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

13. 
Na platformie roboczej mogą znajdować się

14. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

15. 
Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

+ 48 506-045-043

+ 48 696-085-022

biuro@ka-technical.com