Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – podesty ruchome

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

 

1. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

2. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

3. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

4. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

5. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

6. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

7. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

8. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

9. 
Przedstawiony symbol określa

10. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

11. 
Korekty rozstawienia podpór można dokonać

12. 
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

13. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

14. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

15. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com