Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – żuraw stacjonarny

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej?

2. 
Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to?

3. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

4. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada?

5. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

6. 
Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi?

7. 
Próbę hamulca przeprowadza się?

8. 
Nieszczęśliwy wypadek to

9. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

10. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest?

11. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać?

14. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

15. 
Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi?

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com