Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – żuraw stacjonarny

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

2. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

3. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do?

4. 
W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi?

5. 
Dozorem technicznym nazywamy

6. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

7. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać?

8. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

9. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

10. 
Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch?

11. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

12. 
Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej?

13. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi?

14. 
Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia?

15. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

+ 48 506-045-043

+ 48 696-085-022

biuro@ka-technical.com