Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – żuraw stacjonarny

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

2. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

3. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej?

4. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

5. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

6. 
Na rysunku pokazana jest?

7. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

8. 
Zderzaki to?

9. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

10. 
Decyzja wydana przez UDT

11. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

12. 
Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

13. 
Jednostką dozoru technicznego jest

14. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

15. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

+ 48 506-045-043

+ 48 696-085-022

biuro@ka-technical.com