Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – wózki widłowe

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

2. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

3. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

4. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

5. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

6. 
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

7. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

8. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

9. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

10. 
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

11. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

12. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

13. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

14. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

15. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com