Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – wózki widłowe

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

2. 
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

3. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

4. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

5. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

6. 
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

7. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

8. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

9. 
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

10. 
Ładunek należy transportować

11. 
Widząc świecąca się kontrolkę operator

12. 
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

13. 
Dozorem technicznym nazywamy

14. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

15. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

+ 48 506-045-043

+ 48 696-085-022

biuro@ka-technical.com