Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – wózki widłowe

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

2. 
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

3. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

4. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

5. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

6. 
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

7. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

8. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

9. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

12. 
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

13. 
W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

14. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

15. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

+ 48 506-045-043

+ 48 696-085-022

biuro@ka-technical.com