Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – wózki widłowe

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

2. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

3. 
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

4. 
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

5. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

6. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

7. 
Nieszczęśliwy wypadek to

8. 
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

9. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

10. 
Decyzja wydana przez UDT

11. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

12. 
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

13. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

14. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

15. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com