Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – wciągniki i wciągarki

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy:

2. 
Obsługujący podejmując ładunek:

3. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

4. 
Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

5. 
Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej)

6. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

7. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest

8. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

9. 
Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

10. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

11. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

12. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

13. 
Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

14. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

15. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com