Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – wciągniki i wciągarki

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

2. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

3. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

4. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

5. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

6. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

7. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

8. 
Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:

9. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

10. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

11. 
Nazwij część wskazaną na zdjęciu:

12. 
Jednostką dozoru technicznego jest

13. 
W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com