Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – suwnica ogólnego przeznaczenia

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

2. 
Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

3. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

4. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

5. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

6. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

7. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

8. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

9. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę:

10. 
Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

11. 
Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

12. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

13. 
Trawersa służy do:

14. 
Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

15. 
Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com