Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – ładowarki teleskopowe

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

2. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

3. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

4. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

5. 
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

6. 
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

7. 
Decyzja wydana przez UDT

8. 
Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

9. 
Instrukcja stanowiskowa

10. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

11. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

12. 
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

13. 
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

14. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

15. 
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com