Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – ładowarki teleskopowe

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

2. 
Widząc świecąca się kontrolkę operator

3. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

4. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t:

5. 
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

6. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

7. 
Nieszczęśliwy wypadek to

8. 
Wózek może stracić stateczność na skutek

9. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

10. 
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

11. 
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

12. 
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

13. 
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

14. 
Przedstawiony rysunek oznacza:

15. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t:

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com