Skip Navigation to Content
Home ≫ Test – ładowarki teleskopowe

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

2. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

4. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

5. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

6. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

7. 
Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to:

8. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

9. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

10. 
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

11. 
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

12. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

13. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B:

14. 
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

15. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

+ 48 506-045-043

+ 48 696-085-022

biuro@ka-technical.com