Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi?

2. 
Obowiązki obsługującego określone są

3. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

4. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

5. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

6. 
Na rysunku pokazana jest?

7. 
Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny?

8. 
Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, że?

9. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

10. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść?

11. 
W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi?

12. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

13. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

14. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

15. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

Leave a Reply