Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

2. 
Zawiesia możemy podzielić?

3. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

4. 
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

5. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

6. 
Obsługującemu nie wolno

7. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

8. 
W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi?

9. 
Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy?

10. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi?

11. 
Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien?

12. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do?

13. 
Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą?

14. 
Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest?

15. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

Leave a Reply