Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

2. 
Zawiesia możemy podzielić?

3. 
Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest?

4. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

5. 
Po zakończeniu pracy żurawiem należy?

6. 
Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy?

7. 
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

8. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa?

9. 
Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy?

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Instrukcja stanowiskowa

12. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

13. 
W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta?

14. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

15. 
Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

Leave a Reply