Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Po zakończonej pracy, zblocze hakowe?

2. 
W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy?

3. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

4. 
Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego?

5. 
Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest?

6. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

7. 
Żurawiem nie można podnosić ładunków?

8. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

9. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

10. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest?

11. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

12. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

13. 
Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego?

14. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

15. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

Leave a Reply