Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

2. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

3. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

4. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

5. 
Sprawne dźwignie sterujące

6. 
Instrukcja eksploatacji to

7. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

8. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

9. 
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

10. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

11. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

12. 
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

13. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

14. 
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

15. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

Leave a Reply