Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

2. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

3. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

4. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

5. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

6. 
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

7. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

8. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

9. 
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

10. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

11. 
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

12. 
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

13. 
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

14. 
Obowiązki obsługującego określone są

15. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Leave a Reply