Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Ładunek należy transportować

2. 
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

3. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

4. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

5. 
Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

6. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

7. 
Masą netto 1000 l wody wynosi ok:

8. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

9. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

10. 
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

11. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

12. 
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

13. 
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

14. 
W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

15. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

Leave a Reply