Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

2. 
Jednostką dozoru technicznego jest

3. 
Po zakończeniu pracy operator powinien

4. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

5. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

6. 
Dozorem technicznym nazywamy

7. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

8. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

9. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

10. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

11. 
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

12. 
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

13. 
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

14. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

15. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

Leave a Reply