Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Po zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi ze szkolenia okresowego BHP, proszę o rozwiązanie poniższego testu BHP.

Firma
Imię
Nazwisko
Stanowisko
1. 
Kto jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie?

2. 
Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki Pracodawcy w zakresie bhp?

3. 
Kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie bhp?

4. 
Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

5. 
Oparzenia substancjami żrącymi to:

6. 
Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

7. 
Jaki maksymalny ciężar może przenosić kobieta w transporcie ręcznym podczas pracy stałej?

8. 
Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:

9. 
Kto podlega kontrolnym badaniom lekarskim?

10. 
Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem prądu elektrycznego stosuje się:

11. 
Podczas akcji reanimacyjnej prowadzonej samemu należy stosować sztuczne oddychanie i masaż serca w następującej proporcji:

Leave a Reply