Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

 

1. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

2. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

3. 
W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

4. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

5. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

6. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

7. 
Na platformie roboczej mogą znajdować się

8. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

9. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

10. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

11. 
Nieszczęśliwy wypadek to

12. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

13. 
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

14. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

15. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

Leave a Reply