Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

 

1. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

2. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

3. 
Przedstawiony symbol określa

4. 
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

5. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

6. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

7. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

8. 
W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

9. 
Wysięgnik teleskopowy podestu

10. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

11. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

12. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

13. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m

14. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

15. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

Leave a Reply