Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

 

1. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

2. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

3. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

4. 
Przedstawiony rysunek określa

5. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

6. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

7. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

8. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

9. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

10. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

11. 
Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

12. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

13. 
Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

14. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

Leave a Reply