Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

 

1. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

2. 
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

3. 
Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

4. 
Wysięg podestu to

5. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

6. 
Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

7. 
Decyzja wydana przez UDT

8. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

9. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

10. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

11. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

12. 
Zmiana wysięgu może być realizowane przez

13. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

14. 
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

15. 
Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

Leave a Reply