Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

 

1. 
Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

2. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

3. 
Sprawne dźwignie sterujące

4. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

5. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

6. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

7. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

8. 
W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

9. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

10. 
Wysięg podestu to

11. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

12. 
Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

13. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

14. 
Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

15. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m

Leave a Reply