Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

2. 
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

3. 
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

4. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

5. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

6. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

7. 
Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest:

8. 
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

9. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t:

10. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

11. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

12. 
Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3t:

13. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

14. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

15. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

Leave a Reply