Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

2. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

3. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

4. 
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

5. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

6. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

7. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

8. 
Przedstawiony rysunek oznacza:

9. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

10. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

11. 
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

12. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t:

13. 
Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

14. 
Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi:

15. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

Leave a Reply