Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Obsługującemu nie wolno

2. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

3. 
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

4. 
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

5. 
Instrukcja stanowiskowa

6. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t:

7. 
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

8. 
Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t:

9. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

10. 
W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

11. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

12. 
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

13. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

14. 
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

15. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

Leave a Reply