Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Poniżej 15 pytań egzaminacyjnych. Aby egzamin został rozpatrzony pozytywnie należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi.

1. 
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

2. 
Wózek może stracić stateczność na skutek

3. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

4. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

5. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

6. 
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

7. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

8. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

9. 
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

10. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

11. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

12. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

13. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

14. 
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

15. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Leave a Reply